sobota, 1 kwietnia, 2023

Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz

Najbardziej znani prezydenci Warszawy

Prezydent Warszawy pełni te same funkcje, co starostowie powiatów, biorąc pod uwagę, że stolica ma szczególny status miasta na prawach powiatu. Do głównych zadań...
.,.,.,.