sobota, 1 kwietnia, 2023

Jak w Warszawie walczą o sprawiedliwość: historia najpotężniejszej organizacji miejskiej, która bierze udział w wyborach samorządowych

Organizacje miejskie odgrywają ważną rolę w życiu każdego miasta, a zwłaszcza stolicy. W naszym artykule opowiemy o historii i działalności jednej z najbardziej wpływowych polskich organizacji, która skupia się na walce o prawo do miasta – „Miasto Jest Nasze”. Organizacja „Miasto Jest Nasze” nie jest prosta. Bierze udział w lokalnych spotkaniach i aktywnie promuje zrównoważony rozwój, pisze warsawyes.com. Co osiągnęła organizacja, jakie cele realizuje i jak udało jej się osiągnąć szczytu w Warszawie

Przesłanki założenia organizacji

Od kilkudziesięciu lat Warszawa jest wzorowym miastem dla wielu innych krajów, ponieważ postępujące zmiany w stolicy nigdy nie stoją w miejscu. Warszawa jest jedną z pierwszych stolic Europy, gdzie zaczęto zazieleniać tory tramwajowe, urządzać małe stawki w starych klombach ulicznych, podnosić poziom bezpieczeństwa każdego pieszego i instalować ekologiczne oświetlenie uliczne.

W 2016 roku warszawskie Bulwary Wiślane została uznana za jedną z najlepszych w Europie, a nawet została wyróżniona nagrodami architektonicznymi. Wiele innych krajów patrzy na doświadczenia stolicy Polski, ponieważ Warszawa jest uważana za najlepszy przykład udanej odbudowy miasta po zniszczeniach II wojny światowej. I rzeczywiście nie mieści się w głowie, że jeszcze w ubiegłym stuleciu Warszawa była praktycznie zrównana z ziemią.

Wszystkie rzeczy znacznie zwiększają komfort mieszkańców i poprawiają jakość życia. Czyja jest jednak zasługa wszystkich pozytywnych zmian w mieście i jego rozwoju? Czyżby jedna władza pracowała nad poprawą warunków życia w Warszawie? Za tymi zmianami stoją silne organizacje społeczne, takie jak „Miasto Jest Nasze”.

Organizacja „Miasto Jest Nasze” jest uważana za jedną z najbardziej wpływowych w Warszawie i Polsce. 

Początki organizacji

Aktywny warszawski ruch miejski powstał w 2013 roku. Powstał na zasadach politycznych. Wówczas grupa działaczy rozpoczęła akcję, której celem było zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu, które zakładało rezygnację ówczesnej prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jednak akcja „nie wypaliła” z powodu zbyt małej liczby głosów. Ale działaczy to nie powstrzymało i postanowili zjednoczyć się i stworzyć organizację społeczną „Miasto Jest Nasze”, która już po kilku latach stała się najbardziej wpływowym stowarzyszeniem politycznym w Warszawie.

W momencie powstania organizacja liczyła około piętnastu osób. W ciągu kilku lat liczba uczestników wzrosła do dwustu.

Więcej o organizacji

Siedmioosobowa rada jest głównym organem samorządu organizacji „Miasto Jest Nasze”. W organizacji działa również komisja rewizyjna, która regularnie sprawdza pracę rady oraz zgodność jej zasad i reguł. W wielu dzielnicach Warszawy powstały podobne do organizacji „Miasto Jest Nasze” stowarzyszenia, które również mają swojego koordynatora. Na wspólnych spotkaniach członkowie rady omawiają najważniejsze wydarzenia i problemy w każdym zakątku Warszawy.

Swoją działalność stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” koncentrowała głównie na ochronie środowiska i doskonaleniu infrastruktury transportowej. Swoją popularność i zaufanie grupa działaczy zdobyła po walce z reprywatyzacją w Warszawie.

Pod koniec 2015 roku w Warszawie doszło do zaostrzenia problemu prywatyzacji. Aby zwrócić na nią uwagę,”Miasto Jest Nasze” stworzyło tzw. mapę powiązań między przedsiębiorstwami a gmina oraz mapę obiektów reprywatyzowanych. Sprawa ta zakończyła się sukcesem i w rezultacie polski rząd zakazał reprywatyzacji obiektów użyteczności publicznej, a także budynków, w których mieszkają ludzie.

Od tego momentu organizacja postanowiła poszerzyć swoje zaangażowanie w problemy miejskie i maksymalnie wpłynąć na ich natychmiastowe rozwiązanie. Większość akcji „Miasto Jest Nasze” są skuteczne i udane, ponieważ ich wynik jednoznacznie wpływa na poprawę warunków życia w Warszawie. Władze miasta zawsze reagują i biorą pod uwagę uwagi i akcje organizacji. Po pewnym czasie „Miasto Jest Nasze” otrzymało możliwość udziału w wyborach samorządowych, co znacznie zwiększyło wiarygodność i uznanie organizacji w całej stolicy.

Interesujące są metody, których używa organizacja, aby zwrócić uwagę maksymalnej liczby mieszkańców, aby rozwiązać ten lub inny problem. Dlatego poniżej opowiemy o najbardziej rezonujących działaniach organizacji i ich wpływie na współczesne społeczeństwo.

Jak organizacja walczy o miasto?

Organizacja „Miasto Jest Nasze” od wielu lat różnymi metodami walczy o prawa miasta i sprawiedliwość. Stowarzyszenie rozpoczęło walkę z wieloma innymi pilnymi problemami miejskimi, między innymi zanieczyszczeniem środowiska i powietrza, nadmiernym wycinaniem drzew, ochroną narodowego dziedzictwa kulturowego, a nawet ochroną starych kin.

W 2014 roku organizacja rozpoczęła kampanię, która zakładała utrzymanie najstarszego kina w Warszawie „Femina”, w miejscu którego chcieli otworzyć kolejny supermarket sieci handlowej „Biedronka”. „Miasto Jest Nasze” nie mogło nie zareagować na tak absurdalną decyzję władz miasta. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że „Femina” to jedyne w stolicy kino, które przetrwało po okupacji niemieckiej. Wielu mieszkańców Warszawy nadal organizuje wieczory pamięci na terenie kina, zapala świece przed budynkiem i wspólnie śpiewa stare, historyczne polskie piosenki. Dlatego organizacja postawiła sobie jasny cel: zachowanie kina, które jest niezwykle ważnym i cennym punktem orientacyjnym w mieście. „Miasto Jest Nasze” zachowało stare kino i przyczyniło się do jego rozwoju.

Kolejną głośną akcją zorganizowaną przez „Miasto Jest Nasze” w Warszawie było rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza. Działacze podczas imprez, na których podnosili kwestie ekologii, powtarzali, że dziecko w ciągu tygodnia w Warszawie wdycha równowartość paczki papierosów. Zauważmy, że w Warszawie obserwuje się dość wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza, który często powoduje smog w całym mieście i jego okolicach.

Aby przyciągnąć uwagę jak największej liczby osób, „Miasto Jest Nasze” zorganizowało małą prowokację. W mediach społecznościowych organizacja uruchomiła pogłoskę, że w stolicy otwiera się sklep z papierosami dla dzieci. Aby wszystko było jak najbardziej realistyczne, działacze specjalnie wynajęli lokal w samym centrum Warszawy i otworzyli internetowy sklep z papierosami dla dzieci. Sama akcja została nazwana przez działaczy „Smok”. W związku z tym na taką prowokację natychmiast zareagowali mieszkańcy, a władze miasta zaczęły realizować kolejne projekty mające na celu oczyszczenie powietrza i środowiska.

Kolejna akcja, która od razu zyskała rozgłos w mieście, miała miejsce we wrześniu 2020 roku. „Miasto Jest Nasze” ogłosiło utworzenie nowej aplikacji mobilnej AirPnP w celu wynajmu toalet w prywatnych mieszkaniach miasta. Akcja została zorganizowana w celu zwrócenia uwagi na problem braku miejskich toalet w stolicy. Oczywiście taka aplikacja nie istniała, ale o samej akcji od razu zaczęły mówić wszystkie polskie media.

.,.,.,.